नेपाल प्रहरी निरिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित, १४५ जना उत्तिर्ण | Jana Aawaj News

नेपाल प्रहरी निरिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित, १४५ जना उत्तिर्ण

नामावली सहित

पढ्न लाग्ने समयः < 1 मिनेट
नेपाल प्रहरी निरिक्षक पदको लिखित परीक्षाको नतिजा प्रकाशित, १४५ जना उत्तिर्ण : Jana Aawaj News

 

 

+ posts